Diagnostisch onderzoek

Als je denkt dat je ADHD of ADD hebt dan heb je hier vast al een en ander over gelezen, gegoogled, en/of heb je al screeningslijsten ingevuld.

Waarschijnlijk hebben mensen in jouw omgeving, je ouders, vrienden, docenten, werkgevers, en/of andere betrokkenen, je al eens gevraagd of je 'misschien ADHD hebt?"

Inmiddels heb je zoveel last van bepaalde terugkerende belemmeringen, problemen en/of klachten gekregen, dat je er zelf niet meer uitkomt.

Nu ben je zover, en heb je de moed gevonden dit verder te laten onderzoeken, en zo ja hier een effectieve  behandeling en/of coaching voor te starten.

Diagnostisch onderzoek hoe doen we dit?

  • Anamnese: middels een gesprek zoeken we uit welke klachten je hebt, hoe lang je deze al hebt, hoe de ontwikkeling en het beloop tot op heden geweest is, en in welke mate ze je belemmeren in je (huidige) functioneren.

  • Screening middels specifiek vragenlijstonderzoek: hierbij houden we rekening met verschillen tussen mannen en vrouwen

  • DIVA: Het diagnostisch Interview voor ADHD bij Volwassenen (DIVA) is gebaseerd op de DSM-IV criteria.

  • Heteroanamnese: Als jij dit goed vindt, hebben we ook een gesprek met (een van) je ouders, je partner, kind(eren) en/of andere naaste betrokkenen. We hechten er belang aan om ook van mensen, die jou goed kennen en dierbaar zijn, informatie te krijgen.

  • Onderzoek schoolrapporten/eerder psychologisch onderzoek en overige relevante infornatie: ook hierin kunnen we mogelijk aanwijzingen vinden voor uitingen van AD(H)D

Lijkt het je wat? Meld je aan, dan maken we een afspraak en starten we als hier grond voor is, het uitgebreide onderzoek.